Afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden!

We maken er dus graag een paar met jou:

 • Inschrijven voor onze workshops/eggsperience kan via www.wicket.be , telefonisch of mondeling bij Tom, Joke of Kris. En per email op info@eggtopia.be.
 • De  inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld, tenzij anders overeengekomen met Tom, Joke of Kris.
 • Door uw inschrijving/ betaling verklaart U zich akkoord met onze algemene voorwaarden.
 • Wij voorzien al het nodige om de workshops zo veilig mogelijk (“corona-proof”) te laten verlopen en hebben ons hiervoor grondig laten adviseren. Bij aanvang van elke workshop/eggsperience wordt gestart met een korte uiteenzetting van deze voorzorgen. We vragen dan ook dat alle deelnemers deze secuur opvolgen om het voor iedereen een aangename ervaring te maken. Mocht een verantwoordelijke van Eggtopia merken dat dit niet door iedereen gerespecteerd wordt, zelfs niet na een vriendelijk verzoek, heeft deze Eggtopia als organisator de plicht de desbetreffende deelnemer te vragen de workshop te verlaten. 
 • Elke workshop/eggsperience start met een propere werkbank, voldoende accessoires en benodigdheden.  Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen werkplaats na afloop.
 • Bij elke sessie voorzien wij per deelnemer een aperitiefje en 4 gratis consumpties. Bijkomende consumpties kunnen uiteraard gekocht worden. Overmatig alcohol gebruik, kan om redenen van veiligheid niet.
 • Indien je de workshop niet kan bijwonen, kan je tot 14 dagen voor datum deze gratis omboeken naar een volgende sessie. Daarna zal een forfaitaire kost van 35 euro per persoon aangerekend worden. (enkel indien je ons verwittigde van jouw afwezigheid per sms of telefonisch). Het verschil storten we terug.
 • Bij extreme weersomstandigheden of overmacht, kan Eggtopia de workshop annuleren. U krijgt dan de keuze om een latere sessie te volgen of een terugbetaling te vragen. Ook bij minder dan 10 inschrijvingen per sessie kan deze, onder dezelfde voorwaarden, afgelast worden. Wij informeren jullie dan ten laatste 7 dagen op voorhand.
 • Elke deelname aan een workshop is op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de consument. Eggtopia is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de consument zelf.
 • Eggtopia is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
 • Eggtopia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Voedselallergieën of dergelijke moeten bij inschrijving gemeld worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.